<3 de jan de 2009

Felicidade

"Feliz aquele que transfere o que sabe

e aprende o que ensina."

Marcadores: ,